Kibice RAKOWA kontra BIAŁACZKA

15 November 2016 17:46 w Aktualności

Na najbliższym meczu z Olimpią Elbląg będzie można zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku lub komórek macierzystych. Pomyślcie nad tym, że możecie komuś realnie uratować życie. Wiemy że wśród kibiców Rakowa są już zarejestrowani potencjalni dawcy. Nie istnieje możliwość ponownej rejestracji w banku dawców. Prosimy rozpowszechnijcie tę akcję wśród znajomych.

Link do wydarzenia na portalu społecznościowym

W rozwinięciu niusa tekst, który został przygotowany przez organizatora akcji który odpowiada na najważniejsze pytania osoby chcącej zarejestrować się w banku potencjalnych dawców.


W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi.


Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek ? każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy.


Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi)


Rejestracja jako potencjalny dawca polega na:
- przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego,
- pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka,
- wypełnieniu formularza rejestracyjnego z podstawowymi danymi osobowymi. Trzeba pamiętać o zabraniu dokumentu z numer PESEL.

Na podstawie pobranego wymazu zostają określone cechy zgodności antygenowej, które wraz z danymi Dawcy przechowywane są w bazie potencjalnych Dawców. Jeśli okaże się, że pacjent, który potrzebuje przeszczepienia szpiku, ma taki sam kod genetyczny jak Dawca znajdujący się bazie ? dochodzi do przygotowania procedury pobrania szpiku kostnego lub komórek macierzystych od zarejestrowanego potencjalnego Dawcy.


Jesteś lekarstwem na nowotwór krwi.


Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie komórek macierzystych od zgodnego Dawcy. Jedynie 25% Pacjentów znajduje ?bliźniaka genetycznego? w rodzinie, pozostałe 75% zdanych jest na Dawców niespokrewionych.

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 1,1 milion Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych, z czego w bazie Fundacji DKMS ponad 970 tysięcy osób. Na całym świecie zarejestrowanych jest ponad 28 milionów potencjalnych Dawców.

3 460 osób podzieliło się już cząstką siebie ze swoim bliźniakiem genetycznym.
W ciągu 10 lat od rejestracji, maksymalnie 5 na 100 zarejestrowanych osób zostaje Dawcą. Na zostanie Dawcą wcześniej niż w przeciągu 10 lat, wyższe szanse mają osoby młode. 1% z nich zostaje faktycznym Dawcą w ciągu pierwszego roku od rejestracji.
Jak pokazują statystyki, 40 – 80% przeszczepień kończy się sukcesem. Jednak każde przeszczepienie powinno być traktowane indywidualnie, ponieważ szansa wyzdrowienia zależy od ogólnego stanu zdrowia Pacjenta, jego wieku, wystąpienia ewentualnych komplikacji po przeszczepieniu.


Istnieją dwie metody pozyskania krwiotwórczych komórek macierzystych.Pierwsza z nich to pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej (tzw. pobranie peryferyczne, afereza). Metoda ta stosowana jest w 80% przypadków. Zazwyczaj wiąże się ona z jednodniową wizytą w klinice pobrania. W przypadkach kiedy w ciagu jednego dnia nie uda się zebrać wystarczającej ilości komórek macierzystych, konieczne jest powtórzenie procesu kolejnego dnia.

Drugą metodą jest pobranie komórek macierzystych z talerza kości biodrowej(nie mylić z rdzeniem kręgowym). Metoda ta wiąże się z 2-3 dniowym pobytem w szpitalu ze względu na konieczność znieczulenia ogólnego. Pobrany materiał regeneruje się całkowicie w czasie 2-3 tygodni.

Dawca otrzymuje zwolnienie lekarskie. Kodeks pracy gwarantuje Dawcy komórek macierzystych 100% wynagrodzenie za czas jego nieobecności w pracy (związanej zarówno z badaniami wstępnymi, jak i pobraniem komórek z krwi obwodowej bądź szpiku).


Ochrona danych osobowych.


Dla Fundacji DKMS ochrona danych osobowych potencjalnych Dawców ma priorytetowe znaczenie. Zbiór danych osobowych Dawców zarejestrowany jest w GIODO (Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) pod nr 077862. Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku dane są zbierane oraz przetwarzane tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody potencjalnego Dawcy. Dane są przechowywane przy zachowaniu maksymalnych środków bezpieczeństwa. Dane osobowe przetwarzane są przez Fundację DKMS, wyłącznie na potrzeby związane z udostępnieniem szpiku kostnego lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej danego Dawcy oraz w związku z przesyłaniem materiałów medycznych oraz informacyjnych potencjalnym Dawcom szpiku kostnego.

Dane osobowe potencjalnych Dawców szpiku są przetwarzane przez Fundację DKMS na podstawie art. 16a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 2005,Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz na podstwie art. 16 ust. 5 tej ustawy przekazywane do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej prowadzonego przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji “Poltransplant”.

W przypadku Dawców, którzy złożyli podpis pod dwoma klauzulami na formularzu rejestracyjnym, dane osobowe gromadzone przez Fundację DKMS (tzn. nadany mu numer identyfikacyjny, płeć, data urodzenia oraz wyniki typowania tkanek, ilość dotychczas przeprowadzonych typizacji i status Dawcy – w rozumieniu dostępny lub niedostępny) są przekazywane w anonimowej formie do rejestru “NMDP” (The National Marrow Donor Program), bazy potencjalnych Dawców szpiku objętej systemem Grupy DKMS oraz rejestru Dawców komórek macierzystych o nazwie “ZKRD” (Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland), za pośrednictwem którego dane te są udostępniane do ogólnoświatowej bazy Dawców szpiku o nazwie “BMDW” (Bone Marrow Donors Worldwide). Do powyższych rejestrów przekazywane są jedynie dane anonimowe konieczne w procesie doboru Dawcy, ale uniemożliwiające identyfikację danego Dawcy. Nie przekazuje się nazwisk, adresów lub podobnych danych identyfikujących potencjalnego Dawcę.